Blog Juliana Strzałkowskiego

Rozwój osobisty, duchowość, coaching, psychologia, filozofia praktyczna, metody, techniki, narzędzia, refleksje…

O autorze…

Witam na mojej stronie!

331982728_1266693760723623_6469328272712640927_nNazywam się Julian Strzałkowski i jestem pasjonatem rozwoju osobistego, psychologii i duchowości. Głęboko wierzę w to, że człowiek może zmienić swoje życie na lepsze za pośrednictwem odpowiednich technik, narzędzi oraz sposobu pojmowania otaczającej rzeczywistości. W samorozwój jestem zaangażowany od 2010 roku. Na początku było to czysto subiektywne zainteresowanie. Poznawałem i stosowałem liczne metody, aby pomóc samemu sobie i rozwinąć swój potencjał. Kiedy jednak doświadczyłem realnego działania używanych technik, zapragnąłem przekazać to dalej. Moją misją stało się bowiem wspieranie innych ludzi w ich drodze do samoświadomości.

Moje zainteresowania zaowocowały tytułem magistra z Doradztwa filozoficznego i coachingu. Studiowałem również Filologię polską (tytuł magistra), dzięki której wyszkoliłem w sobie umiejętności krytycznego analizowania i interpretowania tekstów[1]. Studia były dla mnie niezwykła przygodą, w trakcie której aktywnie uczestniczyłem w życiu naukowym poprzez inicjowanie i przewodniczenie organizacjami studenckimi (m.in. Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu), aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz ich organizacje, a także pisanie artykułów naukowych do czasopism i monografii wieloautorskich[2] – od czasu do czasu nadal podejmuje niektóre z tych aktywności. Podczas studiów miałem również w ramach praktyk możliwość przeprowadzenia 100 godzin sesji coachingowych i 50 doradczo-filozoficznych[3]. 

W związku z tym, że pasjonuję się filozofią, a konkretnie jej praktycznym zastosowaniem w życiu, w 2018 roku brałem udział w powołaniu Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego, gdzie mam przyjemność piastować funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu. Celem tego Stowarzyszenia jest kształtowanie i popularyzacja wciąż mało znanej dziedziny z zakresu rozwoju osobistego jaką jest doradztwo filozoficzne.

Od czasu do czasu mam przyjemność prowadzić spotkania, które popularyzują szeroko pojęty rozwój osobisty. Dotychczas prowadziłem spotkania i warsztaty dla Małopolskiego Centrum Pomocy Włóczykij, częstochowskiego Klubu Coacha, Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Filozoficznego i Coachingu (Uniwersytet Śląski), Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego oraz katowickiego lokalu Pozytywna Kawka.[4]. 

Celem mojego bloga jest przedstawianie ciekawych narzędzi rozwojowych oferowanych przez psychologię, filozofię i duchowość, a także krytyczna analiza tych dziedzin, w czym pomagają mi opisane wyżej kompetencję filozoficzne i filologiczne. W trosce o rzetelność, każda notka na moim blogu jest opatrzona przypisami i bibliografią.

Rozwój osobisty ma też związek z inną moją pasją, a mianowicie muzyką. Od 2009 roku rapuje pod pseudonimem Po Prostu Nikt, a od 2013 roku w utworach zacząłem przekazywać treści związane z strice z rozwojem osobistym i duchowym. Wtedy też powstał pomysł na założenie akcji „Humanistyczny rap”, która ma na celu promowanie i popularyzowanie rapu przekazującego treści wspierające osoby w ich drodze do większej samoświadomości. Potem też powstał pomysł na „HR Skład”, a więc zespół mający być ucieleśnieniem założeń akcji.

 

Mam szczerą nadzieję, że skorzystasz z tego, co przekazuję w swoich notkach (a może i muzyce i warsztatach) i dzięki temu wzbogacisz swoje życie!


[1] Poniżej przedstawiam tytuły moich prac dyplomowych oraz otrzymane oceny na dyplomach (informacje pochodzą ze strony https://apd.us.edu.pl):

 • 2017 Tytuł magistra z doradztwa filozoficznego i coachingu (ocena celująca, spec. doradztwo indywidualne i life coaching), tytuł pracy: „Koncepcja C.G. Junga w kontekście rozwoju osobistego” (promotor: dr hab. Mirosław Piróg, recenzent: dr Dariusz Bęben, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • 2017 Tytuł magistra z filologii polskiej (ocena celująca, spec. nauczyciel), tytuł pracy: „Wybrane poematy Stanisława Przybyszewskiego w kontekście później myśli pisarza” (promotor: dr hab. Wacław Forajter, recenzent: dr hab. Filip Mazurkiewicz, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • 2015 Licencjat z filologii polskiej (ocena bardzo dobra, spec. nauczuciel), tytuł pracy: „Motyw samotności w tekstach zespołu Dżem w latach 1985-1994” (promotor: dr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec, recenzent: dr hab. Joanna Kisiel, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

[2] Publikacje naukowe (od najświeższej):

 • J. Strzałkowski: Czy bycie idealnym jest możliwe? Odpowiedź z perspektywy psychologii głębi Carla Gustava Junga. W: Człowiek humanoidalny, humanistyczny, czy humanitarny? Red. B. Kuklińska, M. Gudowska. Lublin 2020.
 • J. Strzałkowski: Jungowskie archetypy a motyw szaleństwa w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera. W: W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje. Red. M. Piechota, A. Szumiec, J. Strzałkowski. Katowice 2018.
 • J. Strzałkowski: Świat alternatywny na kozetce – marzenie senne i Jung. W: Przekraczanie granic. Triumf wyobraźni. Red. B. Kuklińska, M. i A. Gudowscy. Lublin 2018. 
 • Współredakcja monografii wieloautorskiej W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje.
 • J. Strzałkowski: Wizerunki kobiet w hip-hopowych tekstach Owala/Emcedwy. W: Wiedźmy i anioły. Postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze. Red. A. Stanecka, J. Dybała. Piotrków Trybunalski 2017.
 • J. Strzałkowski: Archetyp Animy w poemacie „Nad morzem”  Stanisława Przybyszewskiego. „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury. Edukacja i terapia kreatywna” nr 2/2016, s. 134-146.
 • J. Strzałkowski: Koncepcja duszy Stanisława Przybyszewskiego na tle wybranych szkół psychologii głębi. W: Doczesne przygody ciała i ducha. Red. B. Kuklińska, M. Gudowska, A. Gudowski. Lublin 2016, s. 343-355.
 • J. Strzałkowski: Motyw mesmeryzmu w literaturze romantycznej. W: Komizm i tragizm w literaturze romantycznej. Red. M. Piechota, M. Kalarus, O. Kalarus. Katowice 2016, s. 92-102.
 • J. Strzałkowski: Samotność w tekstach utworów zespołu Dżem z lat 1985-1994. W: Kultura rocka (1). Twórcy – tematy – motywy. Red. J. Osiński, M. Pranke, A. Szwagrzyk, P. Tański. Toruń 2015, s. 239-250.

Konferencje Naukowe:

1. Organizacja Konferencji:

 • Współorganizacja organizowanej przez Studenckie Koła Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Sukces i motywacja to nie wszystko (21-22 maja 2017, WNS UŚ)
 • Współorganizacja organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Romantyzmu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Czarny romantyzm – inspiracje, motywy, tematy (4-5 kwietnia 2016, CINiBA)

2. Czynny udział w konferencjach:

 • 28 maja 2019, KUL: Ogólnopolska Konferencja Idealizacje: dosłowność, harmonia, trywialność. (referat: Czy bycie idealnym jest możliwe? Odpowiedź z perspektywy psychologii głębi Carla Gustava Junga)
 • 26 kwietnia 2018, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Coachingu (z)Rozum siebie. Nowoczesne podejście do człowieka w psychologii i coachingu. (referat: Rola duchowości w (z)rozumieniu samego siebie – krytyczna analiza i redefinicja pojęcia)
 • 27 maja 2017, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym (referat: Rola symbolu i mitu w duchowym rozwoju człowieka (Jung, Hillman, Riceour,Campbell, Przybyszewski)
 • 28-29 kwietnia 2017, KUL: Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Moc wyobraźni: światy duchowe i alternatywne (referat: Światy alternatywne na kozetce – koncepcja Carla Gustava Junga i jej źródła)
 • 21-22 kwietnia 2017, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Sukces i motywacja to nie wszystko (referat: O (nie)obecności filozofii w rozwoju osobistym)
 • 14-16 kwietnia 2016, KUL: Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Przygody ciała. Przygody ducha (referat: Koncepcja duszy Stanisława Przybyszewskiego na tle wybranych szkół psychologii głębi)
 • 4-5 kwietnia 2016, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czarny romantyzm – inspiracje, motywy, interpretacje (referat: Jungowskie archetypy a szaleństwo w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera)
 • 24 września 2016, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofię? (referat: Obecność wiedzy tajemnej w koncepcjach psychologicznych związanych z ruchem New Age – koncepcja Josepha Murphiego i Carla Gustava Junga)
 • 15-16 września 2016, UJK: Konferencja Naukowa Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze/Witches and angels – the perceptions of women in ancien and modern cultures (referat: Wizerunki kobiet w tekstach hip-hopowych Owala/Emcedwy)
 • 22-23 października 2015, UŚ: Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa IV Dni Jungowskie (referat: Archetyp animy w poemacie „Nad morzem” Stanisława Przybyszewskiego)
 • 23-25 kwietnia 2015, UMK: Ogólnopolska konferencja Naukowa Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy (referat: Samotność w tekstach zespołu Dżem w latach 1985-1994)
 • 18-19 marca 2015, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu (referat: Motyw mesmeryzmu w literaturze romantycznej)

Działalność studencka i organizacyjna:

 • Założenie „Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Filozoficznego i Coachingu” działającego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (rok akademicki 2016/2017)
 • Pełnienie funkcji przewodniczącego w Studenckim Kole Naukowym Doradztwa Filozoficznego i Coachingu (rok akademicki 2016.2017)
 • Pełnienie funkcji Sekretarza (rok akademicki 2014/2015) oraz Przewodniczącego (od 2015/2016-2016/2017) w „Studenckim Kole Naukowym Romantyzmu” działającym przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Członkostwo w „Studenckim Kole Naukowym Teorii Literatury” (2015/2016-2016/2017) działającym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sukces i motywacja to nie wszystko” w ramach działalności „Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Filozoficznego i Coachingu” (21-22.05.2017)
 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Czarny romantyzm – inspiracje, motywy, tematy” w ramach działalności „Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu”  
 • Obsługa stoiska „Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu” na Jarmarku Wiedzy (14.05.2015 XI Studencki Festiwal Nauki).

Działalność kulturalna i popularnonaukowa: 

1. Autor recenzji i wywiadów w dwutygodniku kulturalnym „ArtPAPIER” (artpapier.com) [od najnowszych] – aktualna lista znajduje się w zakładce Artykuły publikowane poza blogiem

2. Wolontariat w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej (maj-czerwiec 2017)

[3] Coach i doradca filozoficzny(sesje przeprowadzone w ramach praktyk na studiach):

 • Przeprowadzenie 75 godzin prywatnych sesji coachingowych
 • Przeprowadzenie 25 godzin sesji coachingowych w firmie 3S SA ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice.
 • Przeprowadzenie 50 godzin prywatnych sesji doradczo-filozoficznych

[4] Lista warsztatów i spotkań

I. Warsztaty psychoprofilaktyczne:

 • Prowadzone dla młodzieży podczas zielonej szkoły w Poraju (we współpracy z MCP Włóczykij) (8-12 maja 2017) – tematyka: rozwój tożsamości i osobowości, autodestrukcja, radzenie sobie z konfliktami, radzenie sobie ze stresem, seksualność. 

II. Warsztaty prowadzone dla SKN Doradztwa Filozoficznego i Coachingu (UŚ):

 • Jak sensowne interpretować marzenia senne? (19 listopad 2019)
 • Praca z emocjami Techniką Uwalniania Davida R. Hawkins (11 kwiecień 2018)

III. Warsztaty prowadzone dla Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego i Coachingu:

 • Warsztat filozoficzny: „I co zrobisz? Nic? – jaki mamy wpływ na świat?” (w ramach warsztatów filozoficznych PTDF w CINiBA) [14 wrzesień 2018]
 • Wykład: „Czy Bóg umarł? – metafizyka w naszym życiu” (w ramach Konferencji Popularnonaukowej „Filozofia i życie: A o co Ty byś zapytał Sokratesa?” w CINiBA) [25 maj 2019]

IV. Spotkania w Pozytywna KAWKA (od najnowszego):

 1. Własne spotkania autorskie (warsztaty i wykłady):
 • Sen-sowna analiza marzeń sennych. Poznaj język snów (16 październik 2019)
 • Nasz wspólny mianownik – archetypy i nieświadomość zbiorowa bez tajemnic (29 styczeń 2019)
 • „Dawno, dawno temu…” – warsztaty filozoficzne o mądrości płynącej z baśni (23 listopad 2018)
 • Praca z wewnętrznym sabotażystą – czyli dość samomanipulacji! (29 sierpień 2018)
 • Rozwijaj się dzięki filozofii – poznaj czym jest doradztwo filozoficzne – prowadzone razem z dr Agnieszką Woszczyk (20 sierpień 2018)
 • Jak wybaczać krzywdy i uzdrowić swoje wnętrze? (18 lipiec 2018)
 • Jak skutecznie radzić sobie z emocjami i poprawić jakość życia we wszystkich jego obszarach. O Technice Uwalniania Davida R. Hawkinsa (20 maj 2019, 26 marzec 2019, 22 czerwiec 2018)
 • Radość i zadowolenie z życia – proste techniki dla każdego (9 luty 2018)
 1. Rozmowy z dr hab. Mirosławem Pirógiem:
 • Czym jest nieświadomość i jak z nią pracować? (17 lipiec 2018)
 • Jak żyć szczęśliwie? Poznaj fundamenty, na których można zbudować spełnione życie (18 czerwiec 2018)
 • Przypadki nie istnieją? Rozmowa o zjawisku synchroniczności (22 maj 2018)
 • Przestać żyć w iluzji. Rozmowa na temat psychologicznego mechanizmu projekcji (27 kwiecień 2018, 20 wrzesień 2018)
 • Jak odnaleźć samego siebie (6 luty 2018, 16 sierpnia 2018)
 1. Moderowane rozmowy filozoficzne z serii „Refleksje przy kawce”
 • Jesienna zaduma o przemijaniu [wraz z Aleksandrą Golecką] (8 listopad 2019)
 • O samotności – refleksje nad niedopasowaniem [wraz z dr Agnieszką Woszczyk] (21 maj 2019)
 • Co jest dobre a co złe? W poszukiwaniu źródeł moralności [wraz z dr Agnieszką Woszczyk] (24 kwiecień 2019)
 • Kreacja i autentyczność. Wokół pytania o „Ja” [wraz z dr Agnieszką Woszczyk] (26 lusty 2019)
 1. Prowadzone przeze mnie spotkania autorskie:
 • Niebezpieczna zabawa ze słowem. „Życie trzeba tulić do siebie” – spotkanie autorskie z poetą Mariuszem Szczepaniakiem (6 listopad 2018)
 • Jesteś SIMPLY the BEST – spotkanie autorskie z Anną Wawrzyniak (12 lipiec 2018)
 • Jak ubrać się do pracy – spotkanie autorskie z Aleksandrą Frątczak-Biś (15 czerwiec 2018)
 • Jak skutecznie sprzedawać w XXI wieku – spotkanie autorskie z Karolem Froniem (25 maj 2018)
 • Droga do spełnienia. Bo zasługujesz na wszystko, co najlepsze – spotkanie autorskie z Edytą Walenciak-Skórką (24 maj 2018)
 • W poczuciu własnej wartości – spotkanie autorskiej z Kamilą Kozioł (16 maj 2018)
 • Przełam bariery, zrealizuj swój potencjał – spotkanie autorskie z Andrzejem Śmiechem (25 marzec 2018)
 • „Proces uwalniania” – spotkanie autorskie i warsztaty z Elżbietą Krzyżaniak-Smolińską (2 marzec 2018)

6 myśli w temacie “O autorze…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: