Blog Juliana Strzałkowskiego

Rozwój osobisty, duchowość, coaching, psychologia, filozofia praktyczna, metody, techniki, narzędzia, refleksje…

O autorze…

Witam na mojej stronie!

Nazywam się Julian Strzałkowski i jestem pasjonatem rozwoju osobistego, psychologii i duchowości. Głęboko wierzę w to, że człowiek może zmienić swoje życie na lepsze za pośrednictwem odpowiednich technik, narzędzi oraz sposobu pojmowania otaczającej rzeczywistości. W samorozwój jestem zaangażowany od 2010 roku. Na początku było to czysto subiektywne zainteresowanie. Poznawałem i stosowałem liczne metody, aby pomóc samemu sobie i rozwinąć swój potencjał. Kiedy jednak doświadczyłem realnego działania używanych technik, zapragnąłem przekazać to dalej. Moją misją stało się bowiem wspieranie innych ludzi w ich drodze do samoświadomości.

Moje zainteresowania zaowocowały tytułem magistra z Doradztwa filozoficznego i coachingu. Studiowałem również Filologię polską (tytuł magistra), dzięki której wyszkoliłem w sobie umiejętności krytycznego analizowania i interpretowania tekstów[1]. Studia były dla mnie niezwykła przygodą, w trakcie której aktywnie uczestniczyłem w życiu naukowym poprzez inicjowanie i przewodniczenie organizacjami studenckimi (m.in. Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu), aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz ich organizacje, a także pisanie artykułów naukowych do czasopism i monografii wieloautorskich[2] – od czasu do czasu nadal podejmuje niektóre z tych aktywności. Podczas studiów miałem również w ramach praktyk możliwość przeprowadzenia 100 godzin sesji coachingowych i 50 doradczo-filozoficznych[3]. 

W związku z tym, że pasjonuję się filozofią, a konkretnie jej praktycznym zastosowaniem w życiu, w 2018 roku brałem udział w powołaniu Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego, gdzie mam przyjemność piastować funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu. Celem tego Stowarzyszenia jest kształtowanie i popularyzacja wciąż mało znanej dziedziny z zakresu rozwoju osobistego jaką jest doradztwo filozoficzne.

Od czasu do czasu mam przyjemność prowadzić spotkania, które popularyzują szeroko pojęty rozwój osobisty. Dotychczas prowadziłem spotkania i warsztaty dla Małopolskiego Centrum Pomocy Włóczykij, częstochowskiego Klubu Coacha, Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Filozoficznego i Coachingu (Uniwersytet Śląski), Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego oraz katowickiego lokalu Pozytywna Kawka.[4]. 

Celem mojego bloga jest przedstawianie ciekawych narzędzi rozwojowych oferowanych przez psychologię, filozofię i duchowość, a także krytyczna analiza tych dziedzin, w czym pomagają mi opisane wyżej kompetencję filozoficzne i filologiczne. W trosce o rzetelność, każda notka na moim blogu jest opatrzona przypisami i bibliografią.

Rozwój osobisty ma też związek z inną moją pasją, a mianowicie muzyką. Od 2009 roku rapuje pod pseudonimem Pasteż Per Nikt, a od 2013 roku w utworach zacząłem przekazywać treści związane z strice z rozwojem osobistym i duchowym. Wtedy też powstał pomysł na założenie akcji „Humanistyczny rap”, która ma na celu promowanie i popularyzowanie rapu przekazującego treści wspierające osoby w ich drodzę do większej samoświadomości. Potem też powstał pomysł na „HR Skład”, a więc zespół mający być ucieleśnieniem założeń akcji.

Obraz może zawierać: 1 osoba

Mam szczerą nadzieję, że skorzystasz z tego, co przekazuję w swoich notkach (a może i muzyce i warsztatach) i dzięki temu wzbogacisz swoje życie!


[1] Poniżej przedstawiam tytuły moich prac dyplomowych oraz otrzymane oceny na dyplomach (informacje pochodzą ze strony https://apd.us.edu.pl):

 • 2017 Tytuł magistra z doradztwa filozoficznego i coachingu (ocena celująca, spec. doradztwo indywidualne i life coaching), tytuł pracy: „Koncepcja C.G. Junga w kontekście rozwoju osobistego” (promotor: dr hab. Mirosław Piróg, recenzent: dr Dariusz Bęben, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • 2017 Tytuł magistra z filologii polskiej (ocena celująca, spec. nauczyciel), tytuł pracy: „Wybrane poematy Stanisława Przybyszewskiego w kontekście później myśli pisarza” (promotor: dr hab. Wacław Forajter, recenzent: dr hab. Filip Mazurkiewicz, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • 2015 Licencjat z filologii polskiej (ocena bardzo dobra, spec. nauczuciel), tytuł pracy: „Motyw samotności w tekstach zespołu Dżem w latach 1985-1994” (promotor: dr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec, recenzent: dr hab. Joanna Kisiel, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

[2] Publikacje naukowe (od najświeższej):

 • J. Strzałkowski: Jungowskie archetypy a motyw szaleństwa w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera. W: W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje. Red. M. Piechota, A. Szumiec, J. Strzałkowski. (artykuł po pozytywnej recenzji prof. dr. hab. Henryka Gradkowskiego. Obecnie trwają prace wydawnicze. Planowany czas wydania publikacji to koniec bieżącego roku).
 • J. Strzałkowski: Świat alternatywny na kozetce – marzenie senne i Jung. W: Przekraczanie granic. Triumf wyobraźni. Red. B. Kuklińska, M. i A. Gudowscy. Lublin 2018. 
 • Współredakcja monografii wieloautorskiej W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje.
 • J. Strzałkowski: Wizerunki kobiet w hip-hopowych tekstach Owala/Emcedwy. W: Wiedźmy i anioły. Postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze. Red. A. Stanecka, J. Dybała. Piotrków Trybunalski 2017.
 • J. Strzałkowski: Archetyp Animy w poemacie „Nad morzem”  Stanisława Przybyszewskiego. „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury. Edukacja i terapia kreatywna” nr 2/2016, s. 134-146.
 • J. Strzałkowski: Koncepcja duszy Stanisława Przybyszewskiego na tle wybranych szkół psychologii głębi. W: Doczesne przygody ciała i ducha. Red. B. Kuklińska, M. Gudowska, A. Gudowski. Lublin 2016, s. 343-355.
 • J. Strzałkowski: Motyw mesmeryzmu w literaturze romantycznej. W: Komizm i tragizm w literaturze romantycznej. Red. M. Piechota, M. Kalarus, O. Kalarus. Katowice 2016, s. 92-102.
 • J. Strzałkowski: Samotność w tekstach utworów zespołu Dżem z lat 1985-1994. W: Kultura rocka (1). Twórcy – tematy – motywy. Red. J. Osiński, M. Pranke, A. Szwagrzyk, P. Tański. Toruń 2015, s. 239-250.

Konferencje Naukowe:

1. Organizacja Konferencji:

 • Współorganizacja organizowanej przez Studenckie Koła Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Sukces i motywacja to nie wszystko (21-22 maja 2017, WNS UŚ)
 • Współorganizacja organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Romantyzmu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Czarny romantyzm – inspiracje, motywy, tematy (4-5 kwietnia 2016, CINiBA)

2. Czynny udział w konferencjach:

 • 28 maja 2019, KUL: Ogólnopolska Konferencja Idealizacje: dosłowność, harmonia, trywialność. (referat: Czy bycie idealnym jest możliwe? Odpowiedź z perspektywy psychologii głębi Carla Gustava Junga)
 • 26 kwietnia 2018, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Coachingu (z)Rozum siebie. Nowoczesne podejście do człowieka w psychologii i coachingu. (referat: Rola duchowości w (z)rozumieniu samego siebie – krytyczna analiza i redefinicja pojęcia)
 • 27 maja 2017, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym (referat: Rola symbolu i mitu w duchowym rozwoju człowieka (Jung, Hillman, Riceour,Campbell, Przybyszewski)
 • 28-29 kwietnia 2017, KUL: Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Moc wyobraźni: światy duchowe i alternatywne (referat: Światy alternatywne na kozetce – koncepcja Carla Gustava Junga i jej źródła)
 • 21-22 kwietnia 2017, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Sukces i motywacja to nie wszystko (referat: O (nie)obecności filozofii w rozwoju osobistym)
 • 14-16 kwietnia 2016, KUL: Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Przygody ciała. Przygody ducha (referat: Koncepcja duszy Stanisława Przybyszewskiego na tle wybranych szkół psychologii głębi)
 • 4-5 kwietnia 2016, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czarny romantyzm – inspiracje, motywy, interpretacje (referat: Jungowskie archetypy a szaleństwo w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera)
 • 24 września 2016, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofię? (referat: Obecność wiedzy tajemnej w koncepcjach psychologicznych związanych z ruchem New Age – koncepcja Josepha Murphiego i Carla Gustava Junga)
 • 15-16 września 2016, UJK: Konferencja Naukowa Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze/Witches and angels – the perceptions of women in ancien and modern cultures (referat: Wizerunki kobiet w tekstach hip-hopowych Owala/Emcedwy)
 • 22-23 października 2015, UŚ: Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa IV Dni Jungowskie (referat: Archetyp animy w poemacie „Nad morzem” Stanisława Przybyszewskiego)
 • 23-25 kwietnia 2015, UMK: Ogólnopolska konferencja Naukowa Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy (referat: Samotność w tekstach zespołu Dżem w latach 1985-1994)
 • 18-19 marca 2015, UŚ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu (referat: Motyw mesmeryzmu w literaturze romantycznej)

Działalność studencka i organizacyjna:

 • Założenie „Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Filozoficznego i Coachingu” działającego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (rok akademicki 2016/2017
 • Pełnienie funkcji przewodniczącego w Studenckim Kole Naukowym Doradztwa Filozoficznego i Coachingu (rok akademicki 2016.2017)
 • Pełnienie funkcji Sekretarza (rok akademicki 2014/2015) oraz Przewodniczącego (od 2015/2016-2016/2017) w „Studenckim Kole Naukowym Romantyzmu” działającym przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Członkowstwo w „Studenckim Kole Naukowym Teorii Literatury” (2015/2016-2016/2017) działającym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sukces i motywacja to nie wszystko” w ramach działalności „Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Filozoficznego i Coachingu” (21-22.05.2017)
 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Czarny romantyzm – inspiracje, motywy, tematy” w ramach działalności „Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu”  
 • Obsługa stoiska „Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu” na Jarmarku Wiedzy (14.05.2015 XI Studencki Festiwal Nauki).

Działalność kulturalna i popularnonaukowa: 

1. Autor recenzji i wywiadów w dwutygodniku kulturalnym „ArtPAPIER” (artpapier.com) [od najnowszych]:

2. Wolontariat w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej (maj-czerwiec 2017)

[3] Coach i doradca filozoficzny(sesje przeprowadzone w ramach praktyk na studiach):

 • Przeprowadzenie 75 godzin prywatnych sesji coachingowych
 • Przeprowadzenie 25 godzin sesji coachingowych w firmie 3S SA ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice.
 • Przeprowadzenie 50 godzin prywatnych sesji doradczo-filozoficznych

[4] Lista warsztatów i spotkań

I. Warsztaty psychoprofilaktyczne:

 • Prowadzone dla młodzieży podczas zielonej szkoły w Poraju (we współpracy z MCP Włóczykij) (8-12 maja 2017) – tematyka: rozwój tożsamości i osobowości, autodestrukcja, radzenie sobie z konfliktami, radzenie sobie ze stresem, seksualność. 

II. Warsztaty prowadzone dla SKN Doradztwa Filozoficznego i Coachingu (UŚ):

 • Jak sensowne interpretować marzenia senne? (19 listopad 2019)
 • Praca z emocjami Techniką Uwalniania Davida R. Hawkins (11 kwiecień 2018)

III. Warsztaty prowadzone dla Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego i Coachingu:

 • Warsztat filozoficzny: „I co zrobisz? Nic? – jaki mamy wpływ na świat?” (w ramach warsztatów filozoficznych PTDF w CINiBA) [14 wrzesień 2018]
 • Wykład: „Czy Bóg umarł? – metafizyka w naszym życiu” (w ramach Konferencji Popularnonaukowej „Filozofia i życie: A o co Ty byś zapytał Sokratesa?” w CINiBA) [25 maj 2019]

IV. Spotkania w Pozytywna KAWKA (od najnowszego):

 1. Własne spotkania autorskie (warsztaty i wykłady):
 • Sen-sowna analiza marzeń sennych. Poznaj język snów (16 październik 2019)
 • Nasz wspólny mianownik – archetypy i nieświadomość zbiorowa bez tajemnic (29 styczeń 2019)
 • „Dawno, dawno temu…” – warsztaty filozoficzne o mądrości płynącej z baśni (23 listopad 2018)
 • Praca z wewnętrznym sabotażystą – czyli dość samomanipulacji! (29 sierpień 2018)
 • Rozwijaj się dzięki filozofii – poznaj czym jest doradztwo filozoficzne – prowadzone razem z dr Agnieszką Woszczyk (20 sierpień 2018)
 • Jak wybaczać krzywdy i uzdrowić swoje wnętrze? (18 lipiec 2018)
 • Jak skutecznie radzić sobie z emocjami i poprawić jakość życia we wszystkich jego obszarach. O Technice Uwalniania Davida R. Hawkinsa (20 maj 2019, 26 marzec 2019, 22 czerwiec 2018)
 • Radość i zadowolenie z życia – proste techniki dla każdego (9 luty 2018)
 1. Rozmowy z dr hab. Mirosławem Pirógiem:
 • Czym jest nieświadomość i jak z nią pracować? (17 lipiec 2018)
 • Jak żyć szczęśliwie? Poznaj fundamenty, na których można zbudować spełnione życie (18 czerwiec 2018)
 • Przypadki nie istnieją? Rozmowa o zjawisku synchroniczności (22 maj 2018)
 • Przestać żyć w iluzji. Rozmowa na temat psychologicznego mechanizmu projekcji (27 kwiecień 2018, 20 wrzesień 2018)
 • Jak odnaleźć samego siebie (6 luty 2018, 16 sierpnia 2018)
 1. Moderowane rozmowy filozoficzne z serii „Refleksje przy kawce”
 • Jesienna zaduma o przemijaniu [wraz z Aleksandrą Golecką] (8 listopad 2019)
 • O samotności – refleksje nad niedopasowaniem [wraz z dr Agnieszką Woszczyk] (21 maj 2019)
 • Co jest dobre a co złe? W poszukiwaniu źródeł moralności [wraz z dr Agnieszką Woszczyk] (24 kwiecień 2019)
 • Kreacja i autentyczność. Wokół pytania o „Ja” [wraz z dr Agnieszką Woszczyk] (26 lusty 2019)
 1. Prowadzone przeze mnie spotkania autorskie:
 • Niebezpieczna zabawa ze słowem. „Życie trzeba tulić do siebie” – spotkanie autorskie z poetą Mariuszem Szczepaniakiem (6 listopad 2018)
 • Jesteś SIMPLY the BEST – spotkanie autorskie z Anną Wawrzyniak (12 lipiec 2018)
 • Jak ubrać się do pracy – spotkanie autorskie z Aleksandrą Frątczak-Biś (15 czerwiec 2018)
 • Jak skutecznie sprzedawać w XXI wieku – spotkanie autorskie z Karolem Froniem (25 maj 2018)
 • Droga do spełnienia. Bo zasługujesz na wszystko, co najlepsze – spotkanie autorskie z Edytą Walenciak-Skórką (24 maj 2018)
 • W poczuciu własnej wartości – spotkanie autorskiej z Kamilą Kozioł (16 maj 2018)
 • Przełam bariery, zrealizuj swój potencjał – spotkanie autorskie z Andrzejem Śmiechem (25 marzec 2018)
 • „Proces uwalniania” – spotkanie autorskie i warsztaty z Elżbietą Krzyżaniak-Smolińską (2 marzec 2018)

 

4 myśli w temacie “O autorze…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s